Skip to content

מהי לקות למידה, ומהם תסמיניה העיקריים?

ע"פ הערכה של מומחים, כ 10% מכלל האוכלוסייה מתמודדים עם לקות למידה. במאמר זה נסביר מהי לקות למידה, מהם התסמינים וכיצד מטפלים.

מהי לקות למידה?

לקות למידה היא למעשה קושי ברכישה של מיומנות למידה. לרוב, מדובר בלקות אשר נוצרת על רקע נוירולוגי כמו גם גנטי. מדובר בלקות נפוצה מאוד הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים, ובשנים האחרונות היא זוכה לתהודה ציבורית רחבה בשל הגברת מספר האבחונים אשר במסגרתם נמצאו ילדים ומבוגרים עם לקות למידה.

 

מהם התסמינים וכיצד מטפלים?

ילדים ומבוגרים אשר סובלים מהפרעת קשב וריכוז יתקשו מאוד להתרכז לאורך זמן, ולכן יפגינו לרוב התנהגויות אשר חורגות מהנורמה החברתית. למעשה, בעיות קשב וריכוז מאופיינות לרוב בעצבנות, חוסר מנוחה, קושי מבחינת הוויסות הרגשי ועוד. טיפול קוגניטיבי התנהגותי (טיפול CBT) הוא טיפול קצר מועד אשר מתמקד בהפרעות רגשיות, וזאת מתוך אמונה כי הפרשנות של האדם לאירועים היא זו שגורמת בסופו של דבר לאותם דפוסי התנהגות. באמצעות טיפול קוגניטיבי ניתן לשנות את ההתנהגות הבלתי מתאומת ובהתאם לכך ליצור איכות חיים טובה יותר אשר מבוססת על איתור המחשבות אשר יוצרות את הקושי, ובעבודה משותפת עם מטפל מוסמך לשנות אותן. מדובר לרוב בסדרה של עד 10 טיפולים, וזאת כחלק מהיותה של השיטה קצרת טווח. באמצעות טיפול כזה ניתן לעזור באופן ממשי להתגברות על לקות הלמידה ועל המאפיינים הנלווים, כל זאת מתוך הבנה כי כל אדם יכול ומסוגל להתמודד עם האתגרים הייחודים לו. חשוב לזכור כי עיכוב באבחון עשוי לגרום לבעיות לימודיות ושכליות כמו גם לבעיות רגשיות אשר מקורן הוא בפער אשר נוצר בשל לקות הלמידה, ובשל כך רבים מאלו אשר מאובחנים כלקוי למידה מאובחנים גם כסובלים מהפרעת קשב וריכוז. ע"פ הערכות, כ 10% מהאוכלוסייה מאובחנים עם לקות למידה.

מהי לקות למידה ומהם תסמיניה העיקריים

לקות למידה: לא גזרת גורל

למרות שרבים נוטים לחשוב כי לאחר אבחון של לקות למידה יש לבצע שינויים מרחיקי לכת, ניתן ואף רצוי לגשת לטיפול קוגניטיבי כמו גם טיפולים נוספים אשר תורמים לחיזוק הביטחון העצמי וכן גישור על הפערים אשר נוצרו בשל הלקות. אנשים אשר מאובחנים עם לקות למידה מצליחים להתגבר על הלקות ולהגיע להישגים נאים, אולם מדובר בעבודה משותפת ומאומצת אשר צריכה להתבצע באמצעות ליווי מקצועי ושיתוף פעולה מלא בין המטופל לבין המטפל. בכך, ניתן להתגבר על התסמינים של הלקות ולייצר איכות חיים טובה יותר לא רק בפן הלימודים והעבודה אלא גם בגישה הכללית לחיים. כפועל יוצא מכך ניתן לראות כיצד אלפי אנשים אשר אובחנו עם לקות למידה הצליחו לגשר על הפערים ולהגיע לתוצאות מצוינות. אבחון מוקדם ולאחר מכן טיפול מהווה את הדרך הטובה ביותר לצורך התמודדות לצד הלקות – בכל גיל.

נגישות