Skip to content

כל סטודנט למשפטים חייב להכיר: חוק ההסדרים 2023

עולם המשפט הוא כידוע עולם מורכב מאוד. הוא מכיל הרבה חוקים בנושאים מגוונים, וחלקם עלולים להיות מעט מבלבלים. אחד החוקים המעניינים, החשובים ויוצאי הדופן שכל סטודנט למשפטים צריך להכיר הוא חוק ההסדרים 2023-2024, שנקרא גם חוק ההתייעלות הכלכלית. מה מיוחד בחוק זה? מה בדיוק הוא כולל? ומדוע הוא מוגש לחקיקה שוב ושוב, שנה אחר שנה? במאמר זה נערוך היכרות מהירה עם חוק ההסדרים ונבין את הפרטים החשובים שעליכם להכיר.

החוק כבסיס לכול

בתור סטודנטים למשפטים שיהפכו לבסוף לעורכי דין מוסמכים, ודאי לא יפתיע אתכם לשמוע שהקריירה שלכם תהיה כרוכה בעיסוק מתמיד בחוקים. חוקים הם נקודת המוצא שממנה נובע כל המתרחש בבתי משפט, ולכן חובה על אנשי המקצוע השייכים למערכת המשפט לצבור ידע ולהכיר כמה שיותר חוקים שונים. לא בהכרח תוכלו להכיר את כל החוקים במלואם, כך שהלמידה תהיה בהתאם להתמחותכם ותתעמקו במסגרתה בנושאים הרלוונטיים לתחום שתבחרו לעסוק בו בעתיד. לפני שאתם סטודנטים למשפטים אתם קודם כל אזרחי מדינת ישראל כמובן, וככאלה חשוב להכיר חוקים שעוסקים בחייכם ובניהול המדינה ומשפיעים עליכם כאזרחים, וחוק ההסדרים הוא אחד מהם. חוק ההסדרים הוא חוק בעל מאפיינים מיוחדים ומעניינים והשלכות לתחומים רבים בחיינו, והוא נחקק בכל שנה מחדש החל משנת 1985.

 

 

תמצית חוק ההסדרים

נתחיל מכמה הגדרות קצרות:

  • איך נקרא החוק: בשמו המלא הוא נקרא "חוק הסדרים במשק המדינה", והוא מוכר בשמו המקוצר כמו גם בשם "חוק ההתייעלות הכלכלית".
  • מה החוק מכיל: זהו למעשה מסמך שמאגד בתוכו אוסף של הצעות חוק ותיקוני חקיקה.
  • מתי החוק מוגש: כבר ציינו קודם שחוק זה מוגש שוב ושוב, ואכן – חוק ההסדרים בדרך כלל מוגש בכל שנה.
  • במה החוק עוסק: חוק ההסדרים עוסק בתחומים רבים ושונים, וניתן בו דגש מרכזי ניתן לנושאים כספיים. מסיבה זו הוא צמוד לנושא תקציב המדינה, אשר מטופל במסגרת הצעת חוק התקציב של אותה שנה.
  • מי יוזם את החוק: היוזם והמגיש של חוק ההסדרים הוא משרד האוצר. בכך הוא שונה מחוקים אחרים, שבדרך כלל מוגשים על ידי משרדים ממשלתיים שעוסקים בתחום שעליו מדבר החוק.
  • מי דן בחוק: הדיון בחוק כולל את ועדות הכנסת השונות. הבולטת ביניהן היא ועדת הכספים, שמקבלת לדיון סעיפים רבים מחוק ההסדרים, כולל סעיפים בתחומים שאינם תחומי ההתמחות שלה.
  • כמה זמן דנים בחוק: בחוק הסדרים דנים לרוב החל מאוקטובר עד סוף דצמבר, זאת בשונה מהצעת חוק רגילה, אשר עשויה להיות בדיונים מתמשכים למשך תקופות זמן משתנות וארוכות יותר.

הדילמה – מהירות מול יסודיות

ככל הנראה בשלב זה כבר הבנתם את החשיבות בהיכרות עם חוק ההסדרים, שעליו מתבססות הרבה מאוד החלטות שמשפיעות על חייכם כאזרחים במדינה, ולא משנה אם כרגע בחרתם ללמוד בארץ או בחו"ל. כפי שתוכלו לדמיין, הפורמט המיוחד הזה של חקיקת חוק ההסדרים לא חף מביקורת. מצדדיו טוענים שכך ניתן להעביר במהירות חוקים חשובים רבים, ולמעשה אין ספק שטענה זו נכונה. מצד שני, ההליך הזריז – אולי זריז מדי – מביא לכך שהכנסת לא מספיקה להתעמק ולדון ביסודיות בכל פרטי החוק. סביב הנושא העקרוני של חוק הסדרים התרחשו לא מעט ויכוחים לאורך השנים, וכפי שניתן לתאר הוא עבר לא מעט שינויי גישה לאורך השנים.

לסיכום

חוק ההסדרים נוצר ועלה לדיון לראשונה בשנת 1985, והוא כאמור נמצא איתנו עד היום. בתור סטודנטים למשפטים חשוב שתכירו חוקים שהם בעלי חשיבות גבוהה ומשפיעים על כל אחד מהאזרחים במדינת ישראל, ומכאן נובעת חשיבותו של חוק זה. אם תקראו לעומק את חוק ההסדרים 2023, תוכלו גם להרחיב את היכרותכם עם סוגי חוקים מיוחדים שקיימים בארץ וגם להתמצא טוב יותר במצב החוקים העדכני במדינה, וכך להישאר עם יד על הדופק בנוגע למה שקשור בחקיקתם.

נגישות